Мета і завдання методичної комісії

Мета :Удосконалювати професійну та загальноосвітню підготовку учнів шляхом інтенсифікації методів навчання і виховання в реальних умовах ліцею. Враховувати особливості сучасного інформаційного суспільства, психологію сучасної молоді. Формувати у молодого покоління усвідомлене ставлення до навчання та вибору свого життєвого шляху.

Методична проблема МК :

Впровадження інноваційних технологій у практичній діяльності викладачів

природничо –математичного циклу як фактору забезпечення компетентнісної освіти

Аналіз роботи методичної комісії

вчителів природно-математичного циклу

У 2011-2012н.р. методкомісія вчителів природничо-математичного циклу продовжила роботу над провідною обласною науково-методичної проблемою.

МК впроваджувало ідеї гуманізації та особистісного підходу в практичну діяльність кожного вчителя; велася підтримка дослідницької роботи вчителів, впровадження ними інноваційних технологій, методично-практичного забезпечення розробок з методики викладання предметів природничо-математичного циклу.

Протягом навчального року члени методкомісії прийняли участь у обласних семінарах вчителів-предметників.

Методкомісія провела моніторингові дослідження рівня навченості учнів з математики, хімії, фізики.

В роботі застосовувалися такі форми діяльності як круглі столи, наукові конференції, де здійснювалися практичні обговорення та аналіз змісту навчальних програм, надавалася дієва допомога членам МК в реалізації завдань, що стоять перед педагогами

Відбулися, передбачені планом роботи, засідання МК, на яких проаналізовано рівень навченості учнів з базових предметів. Було опрацьовано нормативні документи Міністерства освіти та науки України, обласного управління освіти та районного відділу освіти.

Викладачі природничо-математичної комісії обладнують і оснащують відповідно до вимог навчальної програми кабінети математики, фізики, хімії, біології, інформатики. У кабінетах є ТЗН, навчальна і методична література, наочність. До кожного уроку розробляємо цікавий змістовний дидактичний матеріал, за допомогою якого можна організувати ефективну самостійну роботу учнів, проконтролювати засвоєння ними програмного матеріалу. Розробляють також опорні конспекти, які містять короткий зміст навчального матеріалу до теми уроку, схеми, алгоритми, опорно-довідковий матеріал.
Вся документація по роботі кабінетів (паспортів кабінету та предметів) зроблена.
Поурочно-тематичні плани складені за програмами для загальноосвітніх навчальних закладів, які затверджені міністерством освіти і науки України.

Посібники, дидактичні матеріали, макети, таблиці – оновлюються; готуються нові щороку.
На уроках викладачі використовують методичні розробки, які самостійно готують з використанням інноваційних технологій.
Проводимо підсумкові контрольні роботи і моніторингові дослідження. Матеріали до конкурсів, свят, предметних тижнів є у всіх викладачів, які оновлюються кожного року.
Готуємо матеріал до ДПА і проводимо її з фізики, хімії, математики.
Готуємо учнів до ліцейних та обласних олімпіад, дидактичні папки з розробками матеріалів. На методичному засіданні обговорювали показники, зрозуміли свої помилки, зробили висновки, думаємо на слідуючий рік результати будуть кращими.
Матеріали для практичних, контрольних, лабораторних робіт готові у всіх викладачів, якщо є зміни у програмі, то вони оновлюються .

Завдання методкомісії

природничо-математичного циклу

на 2012-2013 н.р.

1. Здійснення науково-методичного забезпечення розвитку освіти.

2. Модернізація структурної моделі науково-методичної роботи з педкадрами.

3. Адаптація учнів до проведення незалежного зовнішнього тестування.

4. Забезпечення індивідуально-консультативного підходу до кожного вчителя.

5. Впровадження комп’ютерних технологій в практичну діяльність вчителів природничо- математичного циклу.

6. Підтримка науково-дослідницької роботи вчителів, інноваційних технологій.

7. Створення навчально-методичної бази для якісної підготовки спеціалістів.

( Відповідальні –зав.кабінетами)

8. Створення умов для професійного росту викладачів та організація самоосвітньої діяльності.

(Відповідальні- методист і голова методкомісії)

9. Пропаганда і впровадження передового педагогічного досвіду.

( Відповідальні- заступник директора з НВР ,методист).

10. Залучення педагогів до психологічної роботи в групах, взаємозв’язок « викладач- учень»

- надання психологічної допомоги, «учень-викладач»- створення позитивного мікроклімату

в групі.

( Відповідальні- психолог, класні керівники, заступник директора з НВР, методист.)

- Протягом року здійснювати створення матеріалів для диференційованого навчання учнів по темах відповідно до навчальних програм; матеріали до атестації учнів: контрольні роботи, самостійні роботи, питання для самостійної роботи учнів в позаурочний час, реферативний матеріал та рекомендації для написання рефератів з складних, цікавих та таких. Що мають життєве значення тем; розробляти і впроваджувати сучасні інноваційні методи, підходи у навчанні та вихованні молоді з точки зору сучасної наукової та народної психології, педагогіки. Виготовлення схем, таблиць, що мають довідковий характер.

Проблеми творчої групи

1. Організація навчально-виховного процесу з математики, фізики, хімії, Фізичної культури щодо формування і розвитку творчого потенціалу та можливостей учнів з максимальним урахуванням їх здібностей і нахилів на основі диференціації та індивідуалізації.

2.Використання нових інформаційних технологій на уроках математики, фізики, хімії та інформатики з метою підвищення ефективності викладання навчальних предметів.

3. Роль і місце місцевого і краєзнавчого матеріалу на уроках математики, фізики, хімії та інформатики для розвитку пізнавальних і розумових здібностей учнів.

4. Оновлення змісту освіти з математики, фізики, хімії, інформатики згідно з регіональними умовами на основі широкого використання нових педагогічних інновацій, технологій та елементів передового педагогічного досвіду.

5. Творче використання додаткових джерел та варіативних навчальних посібників на уроках з метою поглиблення знань учнів з предметів.

6. Науково-дослідницька діяльність учнів, як одна з форм розвитку та заохочення творчих здібностей обдарованих дітей. Робота із здібними та обдарованими учнями в рамках різних форм роботи ТГ (предметних олімпіад, конкурсів, турнірів).

7. Використання різних форм нетрадиційної роботи з метою виховання інтересу щодо вивчення математики, фізики, хімії, інформатики.

8. Використання та вдосконалення різновидів самостійної роботи на уроках та в позакласній роботі.

Відомості про вчителів , які входять до складу методичної

комісії (природно-математичний цикл )

Прізвище,ініціали

Освіта

Стаж

Предмет

Коли пройдено

Перепідготовку

1

Максеньов А.Г.

Вища

25р.

Фізична культура

2000р.

2

Бондаренко А.І.

Вища

25р.

Хімія,біологія

2006р.

3

КащєєваН.В.

Вища

15р.

Фізика, математика

2008р.

4

Пашковський Ю.С.

Неповна вища

3р.

Інформатика

-

5

Синецький С.В.

Вища

16р.

Фізика

2006р.

6

Соловей Г.М.

Вища

6р.

Фізика, математика

--

7

Іон Л.Г.

Вища

10р-

Захист Вітчизни

-

8

Лісовенко В.І.

Вища

-

Географія

-

Кiлькiсть переглядiв: 134